Jak pečovat o stabilizované květiny a rostliny

U stabilizovaných květin dodržujte prosím tato doporučení, navíc se
prostě o ně nestarejte, péči nepotřebují!

Stabilizované květiny jsou určeny výhradně do interiérů o teplotě 18-30 °C při optimální vlhkosti vzduchu 65 %.

Tyto květiny nesmí přijít do kontaktu s vodou, vlhkým prostředím a párou. Květiny neroste, nezalévejte, neomývejte.

Nevystavujte produkty velkým teplotním výkyvům, např. v zimě nevypínejte topení v místnostech,
kde se květiny nacházejí.

Květiny nevystavujte přímému slunečnímu záření. Také je neumisťujte v bezprostřední blízkosti zdrojů vyzařujících tepelné záření (žárovky).

Stabilizované rostliny nesmí přijít do přímého kontaktu s lakem či olejem upravených ploch.
Pokud jsou v keramických a jiných nádobách, pak je to v pořádku.

Květiny mohou během času měnit barvu, tvar i strukturu.

Zbytečně na květiny nesahejte.

Květiny nejsou určeny ke konzumaci.

Květinové vazby mohou obsahovat dráty, špejle, špendlíky a další floristické předměty, chraňte tedy tyto květinové vazby před dětmi a zvířaty.

Proces stabilizace je lidskému zdraví neškodný, splňuje ty nejpřísnější podmínky EU.