FF 03 Ostabilizaci header

Stabilizace květin

Stabilizace květin je proces, který zachovává přirozenou čerstvost rostlin a zároveň udržuje jejich krásné barvy po mnoho měsíců. Květiny, trávy, listy, doplňkové rostliny a stromky se za tímto účelem sklízí, když jsou na vrcholu své fyzické kvetoucí krásy.

Stabilizace probíhá tak, že čerstvě sklizené rostliny jsou vkládány do zásobníků, které obsahují stabilizační roztok. Během 3-7 dní se rostlinná míza odpaří a je zcela nahrazena stabilizačním roztokem. Díky této jedinečné inovační tekuté směsi si květiny a rostliny zachovávají přirozený vzhled. V průběhu procesu může dojít k mírné ztrátě barvy, která je následně doplněna pomocí potravinářského barviva. Po stabilizačním kroku jsou rostliny omyty a na několik dní umístěny do sušárny. Před odesláním se důkladně kontrolují.

Proces stabilizace splňuje ty nejpřísnější požadavky EU. Neohrožuje ani jinak nepoškozuje lidské zdraví. Ve srovnání s čerstvě řezanými a umělými květinami je uhlíková stopa u stabilizovaných květin mnohem nižší, jsou tedy šetrnější k našemu životnímu prostředí.

Péče o stabilizované květiny

Stabilizované květiny, rostliny, mechy a stromy jsou určeny pouze do vnitřních prostor budov o teplotě 18-30 °C, při optimální vlhkosti vzduchu 65 %.

Nevystavujte produkty velkým teplotním výkyvům, např. v zimě nevypínejte topení
v místnostech, kde se květiny nacházejí.

Květiny nevystavujte přímému slunečnímu záření. Také je neumisťujte v bezprostřední blízkosti zdrojů vyzařujících tepelné záření (žárovky).

Stabilizované rostliny nesmí přijít do přímého kontaktu s lakem či olejem upravených ploch.
Pokud jsou v keramických a jiných nádobách, pak je to v pořádku.

Květiny mohou během času měnit barvu, tvar i strukturu.

Některé květiny a rostliny jsou dobarvované, při styku se zdí a textilem a dalšími povrchy je mohou lehce obarvit. Při velkém teplotním výkyvu listy rostlin dokonce mohou kápnout svou vytvořenou kapku rosy na zem.

Zbytečně na květiny nesahejte.

Květiny nejsou určeny ke konzumaci!

Květinové dekorace mohou obsahovat dráty, špejle a podobný floristický materiál, chraňte je tedy před dětmi a zvířaty.

Při lehkém zaprášení listů nebo květů použijte pouze fén s nízkým proudem studeného vzduchu a květiny ofoukněte. Údržba probíhá vždy bez vody a navlhčených prachovek.