FF 03 Ostabilizaci header

Stabilizace květin

Stabilizace květin je proces, který zachovává přirozenou čerstvost rostlin a zároveň udržuje jejich krásné barvy po mnoho let. Květiny, trávy, listy, doplňkové rostliny a stromky se za tímto účelem sklízí, když jsou na vrcholu své fyzické kvetoucí krásy.

Stabilizace probíhá tak, že čerstvě sklizené rostliny jsou vkládány do zásobníků, které obsahují stabilizační roztok. Během 3-7 dní se rostlinná míza odpaří a je zcela nahrazena stabilizačním roztokem. Díky této jedinečné inovační tekuté směsi si květiny a rostliny zachovávají přirozený vzhled. V průběhu procesu může dojít k mírné ztrátě barvy, která je následně doplněna pomocí potravinářského barviva. Po stabilizačním kroku jsou rostliny omyty a na několik dní umístěny do sušárny. Před odesláním se důkladně kontrolují.

Proces stabilizace splňuje ty nejpřísnější požadavky EU. Neohrožuje ani jinak nepoškozuje lidské zdraví. Ve srovnání s čerstvě řezanými a umělými květinami je uhlíková stopa u stabilizovaných květin mnohem nižší, jsou tedy šetrnější k našemu životnímu prostředí.

Péče o stabilizované květiny

Nevystavujte produkty velkým teplotním výkyvům, např. v zimě nevypínejte topení
v místnostech, kde se květiny nacházejí.

Květiny nevystavujte přímému slunečnímu záření. Také je neumisťujte v bezprostřední blízkosti zdrojů vyzařujících tepelné záření (žárovky).

Stabilizované rostliny nesmí přijít do přímého kontaktu s lakem či olejem upravených ploch.
Pokud jsou v keramických a jiných nádobách, pak je to v pořádku.

Květiny mohou během času nepatrně měnit barvu, tvar i strukturu.

Zbytečně na květiny nesahejte.

Květiny nejsou určeny ke konzumaci!

Při lehkém zaprášení listů nebo květů použijte pouze fén s nízkým proudem studeného vzduchu a květiny ofoukněte. Údržba probíhá vždy bez vody a navlhčených prachovek.